ศึกเจ็ดเสมียน "ศึกชิงนางสีดา"

วิ่งเก็บระยะ Virtual Run

ปิดรับสมัคร

รายละเอียดกิจกรรม

 • รับสมัคร
  รอบที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563
  รอบที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563
 • ระยะเวลาในการแข่งขัน
  รอบที่ 2 ตั้งแต่วันสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2563
  รอบที่ 3 ตั้งแต่วันสมัครจนถึง 8 พฤศจิกายน 2563
 • ส่งผลการแข่งขัน
  รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่สมัครถึง 30 กรกฎาคม 2563
  รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่สมัครถึง 8 พฤศจิกายน 2563
 • การส่งของรางวัล
  รอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  รอบที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก
 • ผู้สมัครที่วิ่งสะสมระยะทางครบ 20 กิโลเมตร ได้รับ เสื้อ+เหรียญที่ระลึก
 • ผู้สมัครที่วิ่งสะสมระยะทางครบ 30 กิโลเมตร ได้รับ เสื้อ+เหรียญที่ระลึก+ตุ๊กตา

**ผู้สมัครสามารถใช้ชื่อ นามสกุลส่งผลวิ่งแทนเลขรหัสได้ตั้งแต่วันรับสมัคร

การสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ ปิดรับสมัคร
 • ค่าสมัคร 500 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)
 • โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัครตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อ-สอบถาม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 080-5233637 (รื่นเริงรัน)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจรื่นเริงรัน www.facebook.com/RRRUN2019

สอบถามทางไลน์และส่งผลการแข่งขัน
ID LINE : RRRUN2019